CataCap indgår i partnerskab med Handicap-Befordring A/S

3. februar - 2014

Gennem fusion af Handicap-Befordring A/S og Colum-bus A/S skabes den førende operatør inden for persontransport af handicappede, ældre og skoleelever. Samtidigt træder CataCap ind som hovedaktionær i det fusionerede selskab. Ejerne af de to selskaber, Frank Nissen og Michael Flex, beholder en stor ejerandel på ca. 40% i det nye partnerskab og fortsætter som henholdsvis CEO og COO i selskabet. Målet er at gennemføre et markant niveauskift af Handicap-Befordring både gennem konsolidering af branchen og ved at fortsætte selskabets succesfulde færd med at vinde kontrakter i eksisterende og nye geografiske markeder.

Det nye Handicap-Befordring A/S har en omsætning i underkanten af DKK 200 millioner og har opbygget en førende position i Region Hovedstaden inden for specialtransport baseret på lange kontrakter med kommuner og trafikselskaber. I løbet af 2013 har selskabet ekspanderet sine forretningsaktiviteter til også at omfatte Region Sjælland. Væksten har været kraftig de seneste fem år, og i dag opererer 235 specialudviklede busser under Handicap-Befordrings banner. Selskabets succes er resultatet af en fokuseret strategi, en kompetent og erfaren organisation og et stærkt operationelt set-up med særlig vægt på detaljeret kørselsplanlægning samt punktlighed og personlig service til de daglige brugere.

Ejerne Frank Nissen og Michael Flex er entusiastiske vedrørende fusionen og udsigterne til at arbejde tæt sammen med CataCap i det nye partnerskab.

”Vi har i de senere år fokuseret på at opbygge en stærk position i Region Hovedstaden. Takket være fusionen og vores partnerskab med CataCap har vi den rigtige platform for den videre rejse med fokus på at udrulle vores forretning både med vores eksisterende kunder men også i kommuner og regioner, hvor vi pt. ikke opererer. Vi ønsker at styrke Handicap-Befordrings position i markedet, så vi fortsat kan yde en høj service til vores daglige brugere, samtidig med at vi kan tilbyde en endnu mere effektiv og punktlig afvikling af kommunernes og trafikselskabernes behov for specialtransportydelser. Den erfaring og de kompetencer, som CataCap kommer med, vil styrke vores udvikling og bidrage til at realisere vores fælles ambitiøse plan ”, siger Frank Nissen, CEO.

”Vi er imponerede over Handicap-Befordrings fokuserede forretnings-model og aktivitet, deres evne til at skabe vækst ved at vinde nye kontrakter samtidig med, at der leveres en effektiv og personlig service. Selskabet har stort vækstpotentiale og er godt positioneret til at blive en ledende landsdækkende operatør inden for specialtransport. Vi glæder os til at bidrage til at forløse dette potentiale”, siger Jens Hahn-Petersen, Partner i CataCap

Handicap-Befordring er den anden investering for CataCap, som fokuserer på at katalysere niveauskift i danske virksomheder med et højt vækst- og udviklingspotentiale.

Per Gullestrup, Partner i Clipper Group og Operating Partner i CataCap bliver ny bestyrelsesformand i selskabet.

Advizer har rådgivet ejerne af Handicap-Befordring og Colum-bus i transaktionen.

For yderligere information kontakt venligst:

CATACAP

Jens Hahn-Petersen, Partner
+45 71 99 19 02
jhp@catacap.dk

HANDICAP-BEFORDRING

Frank Nissen, CEO
+45 22 11 12 00
fn@hbbus.dk