CataCap investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder

CataCap investerer i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK >50 – 1.200 mio.

Mange mindre og mellemstore virksomheder SMV segmentet har i dag kun begrænset adgang til kapital til investering i vækst og øget produktivitet, og mange efterspørger sparring udefra.

For CataCap er SMV-segmentet særligt interessant, fordi mange af disse virksomheder rummer et uforløst potentiale. Samtidig er der blandt de mindre og mellemstore virksomheder generelt en stor interesse for at indgå partnerskaber, som kan booste deres udvikling og værdi.

investeringsfokus

CataCap fokuserer på virksomheder med:

  • En nyskabende forretningsmodel med langsigtet eksistensberettigelse
  • Et underliggende potentiale for, at CataCap kan katalysere niveauskift i omsætning og indtjening
  • Behov for tilførsel af kapital og komplementære ledelses- og operationelle ressourcer til at realisere udviklingspotentialet
  • En ledelse med evner og motivation til at drive udviklingen og som deler CataCaps ambitiøse mål om værdiskabelse

Investeringskriterier:

  • Vi investerer gerne i partnerskab med eksisterende ejere
  • Ledelsen i virksomheden investerer sammen med CataCap
  • Vi er majoritetsinvestor
  • Primært fokus på Danmark med mulighed for selektive investeringer i nærmarkeder

 

 

Porteføljeselskaber

VirksomhedsnavnOmsætning (2017)InvesteringsårEjerskab
REKOMDKK 356m (30.06.17)201853%
LanguagewireDKK 210m201766%
TP AerospaceUSD 87m201744% (75% af stemmerne)
CASADKK 1.588m201658%
SkyBrandsDKK 177m201559%
GSV MaterieludlejningDKK 844m201538% (91% af stemmerne)
Lyngsoe SystemsDKK 260m201479%
HB-CareDKK 274m201489%
MobylifeDKK 587m201396%

REKOM

LanguageWire

TP Aerospace

CASA

SkyBrands

GSV Materieludlejning

Lyngsoe Systems

HB-Care

Mobylife