« Tilbage

DVCA retningslinjer

DVCA’s krav til information på fondens hjemmeside
Opfylder CataCap kravet?
Bekræftelse af, at man følger comply or explain-princippet i forbindelse med disse retningslinjer JA
CataCap følger comply or explain-princippet
Beskrivelse af fondens historie og oprindelse JA
KLIK HER
Beskrivelse af fondens ledelse og organisation, inkl. General Partners og bestyrelse på personniveau, hvoraf det fremgår, hvilke væsentlige bestyrelsesposter og øvrige hverv de enkelte besidder JA
KLIK HER
Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab JA
DOWNLOAD 2012 ÅRSREGNSKABET
I det omfang, at carried interest-programmet for General Partners afviger væsentligt fra det markedskonforme, skal der gives en overordnet beskrivelse af programmet JA
CATACAPS CARRIED INTEREST-PROGRAM AFVIGER IKKE FRA MARKEDSSTANDARDEN, KLIK HER
Overordnet strategi for fonden, herunder beskrivelse af fondens arbejdsmetode samt strategi for udvikling af virksomheder, eksempelvis fokusering, omstrukturering eller ekspansion mv. JA
KLIK HER
Politik for social ansvarlighed. Beskrivelse af fondens principper for social ansvarlighed i investeringspolitikken JA
KLIK HER
Investeringskriterier:
  • a. Fondens geografiske fokusområde
  • b. Fondens industrielle fokusområde
JA
KLIK HER
Investorerne fordelt på type og land. Opdelingen skal på type være efter andel pensionskasser, forsikringsselskaber, banker, funds of funds, industrielle investorer, SWF’er, private investorer mv. Landeopdelingen skal være Danmark, øvrige Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden JA
KLIK HER
En redegørelse for aktiver under forvaltning (assets under management) JA
KLIK HER
Beskrivelse af fondens virksomheder med angivelse af:
  • a. Geografisk placering (Danmark, øvrige Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden)
  • b. Branche (f.eks. landbrug, fødevarer, tekstil, kemisk, etc., jf. Danmarks Statistik)
  • c. Kontaktpersoner og henvisninger til virksomheders hjemmeside, nøgletal for virksomhederne
  • d. Eksempler på, hvordan fonden har skabt værdi i relation til dens investeringer
JA
KLIK HER
Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i porteføljeselskaberne. Hvis væsentlige ændringer er indtruffet i porteføljeselskaber, redegøres der herfor JA
KLIK HER
Oversigt over afhændede investeringer fordelt på branche, fond og exit-år. Beskrivelse af, hvem virksomheden er solgt til JA
CataCap har endnu ikke afhændet nogen investeringer
Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne JA
KLIK HER
Tilgængelig pressekontakt JA
KLIK HER